nieuws

Consument kiest zonnepaneel

Geen categorie

Zonnepanelen worden door woningeigenaren beschouwd als het meest energiezuinige systeem. Dat blijkt uit de BouwKennis Renovatie Monitor die binnenkort verschijnt. Het is in dit licht wrang dat minister Verhagen (EZ) onlangs liet weten dat in de nieuwe SDE+ geen ruimte meer is voor subsidie op kleine zonnepanelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de woningeigenaren zonnepanelen het meest energiebesparend noemt. Daarnaast wordt dubbel glas door eenderde genoemd als zuinigste bouwtechnische maatregel. Volgens de ondervraagden nekt de hoge administratielast de subsidie op kleine zon-PV in nieuwe SDE+. Voor toeleveranciers en uitvoerende partijen is inzicht in het beeld dat consumenten hebben van een maatregel belangrijk. Het verwachte effect van een maatregel bepaalt voor een belangrijk deel of deze wordt toegepast. Minister Verhagen (EZ) heeft onlangs laten weten dat in de nieuwe SDE+ geen ruimte meer is voor subsidie op kleine zonnepanelen. In 2010 was hiervoor nog een budget van 69 miljoen euro beschikbaar. Evenals voorgaande jaren bleek dit toen bij lange na niet dekkend voor het aantal aanvragen. Om te achterhalen hoe woningbezitters denken over energiebesparende maatregelen, is hen gevraagd met welke bouwtechnische maatregel zij denken de meeste energie te kunnen besparen. Eenderde van de consumenten noemt dubbel glas. Gemiddeld 14 procent noemt muurisolatie, terwijl 13 procent kiest voor dakisolatie. Vooral in oude(re) huizen valt vaak nog veel winst te behalen met isolatie.

Woningeigenaren is ook gevraagd met welke energiebesparende systemen zij denken het meeste energie te kunnen besparen. Bijna vier op de tien noemt zonnepanelen. Dit komt waarschijnlijk doordat de voordelen hiervan inmiddels welbekend zijn. Ruim een kwart van de consumenten denkt met een hoogrendementsketel de meeste energie te kunnen besparen.

Reageer op dit artikel