nieuws

‘Ambitie duurzame energie met SDE+ bij lange na niet te halen’

Geen categorie

De voorstellen voor stimulering van duurzame energieproductie van Maxime Verhagen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn niet eens voldoende om de 9% duurzame energie in 2020 te halen, zoals ECN onlangs berekende, laat staan de door de EU opgelegde 14%. Dat zegt Teun Bokhoven, voorzitter van de DE Koepel die 500 bedrijven in de duurzame energiesector vertegenwoordigt op de site EnergieGids.nl.

Verhagen gaf eergisteren in zijn langevrwachte brief over de vernieuwde SDE+-regeling aan dat opties als zon-pv en wind op zee niet langer via de SDE worden gesubsidieerd. “Het is echter nog volslagen onduidelijk hoe deze optie wel worden bevorderd”, reageert Bokhoven. “Vooral voor het behalen van het EU-doel is offshore wind erg belangrijk. Maar tot dat duidelijk is, is er voor die sector en voor zon-pv geen business case te maken.” Ook de door Verhagen voorgestelde staffel van 9 ct/kWh tot aan 15 ct/kWh geeft geen enkele zekerheid voor bedrijven om hier in te investeren, zegt Bokhoven: “Als bedrijven hiermee plannen hebben en vergunningen aanvragen wil men zeker weten of er subsidie is aan te vragen. Met deze systematiek is er geen garantie op subsidie en dan is het moeilijk om hierop een business case te baseren.”

Lichtpuntjes zijn volgens Bokhoven biomassa en wind op land. “Deze sectoren kunnen met deze brief leven, maar om grote slagen te maken is er zeker voor wind op zee te veel onzekerheid. En dan vraag ik me af of Nederland zelfs de 9 procent duurzame energie in 2020, zoals ECN onlangs doorgerekende op basis van het regeerakkoord, zal halen; het Europese doel van 14 procent is op deze manier al helemaal niet haalbaar”, aldus Bokhoven.

Reageer op dit artikel