nieuws

Stichting Warmtepompen en Smart Hybrid Foundation fuseren

Geen categorie

Stichting Warmtepompen en Smart Hybrid Foundation gaan vanaf 1 januari 2011 definitief samenwerken in een nieuwe brancheorganisatie voor warmtepompen in woningbouw en utiliteit.  De naam van de nieuwe organisatie is Dutch Heat Pump Association (DHPA).

Deze bundeling van krachten is belangrijk om de communicatie met de doelgroepen over de kans voor warmtepompen zo helder mogelijk te laten zijn en om de belangen van de warmtepomp-industrie zo goed mogelijk te behartigen.

Daarnaast heeft de overheid de wens uitgesproken om één gesprekspartner te hebben vanuit de warmtepompbranche en kan vanuit één organisatie veel effectiever geparticipeerd worden in de ontwikkeling van wet- en regelgeving in Nederland en EU.
De gesprekken tussen de Stichting Warmtepompen en de Smart Hybrid Foundation hebben geresulteerd in één organisatie, de DHPA, waarin de warmtepompenbranche nu breed is vertegenwoordigd.
De noodzaak om in de gebouwde omgeving tot meer energiebesparing en CO2-emissiereductie te komen, is geen vraag meer maar een feit. Bij projecten in zowel bestaande bouw als nieuwbouw worden in toenemende mate maatregelen genomen om energievraag en energiegebruik te beperken. Warmtepompen zijn de systemen waarmee tegelijkertijd het comfort wordt geoptimaliseerd en het energiegebruik wordt geminimaliseerd.

De DHPA heeft als missie aanwijsbaar bij te dagen aan de gewenste verduurzaming van de gebouwde omgeving.  Zij zal dit vorm geven door kennis overdracht, belangenbehartiging, opleidingen en professionele communicatie en informatievoorziening.

Daarnaast zal de DHPA de gesprekspartner zijn op het gebied van warmtepompen in de meest brede zin van het woord voor alle relevante partijen in de markt, overheid, adviesbureaus, installatiebedrijven en eindgebruikers.

Reageer op dit artikel