nieuws

Bouwtransparant moet helpen bij handhaving energienormen

Geen categorie

Een kwart van alle nieuwbouwwoningen voldoet bij oplevering niet aan de wettelijke energienormen, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM. Provincie Noord-Holland ontwikkelde daarom het instrument ‘BouwTransparant’ om inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van de woning. De werking van deze tool is gisteren gedemonstreerd in een nieuwbouwwoning in Zaanstad.

Gedeputeerde Bart Heller van Duurzame Energie geeft aan dat partijen in de bouw samen moeten leren van bouwfouten: “Met dit instrument willen we zowel gemeente als bouwer bewustmaken van de fouten die in de nieuwbouw gemaakt worden en die rechtreeks de woonlasten, gezondheid maar ook het klimaat beïnvloeden.”

Gisteren overhandigde gedeputeerde Heller de resultaten van BouwTransparant aan de heer Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en aan de heer Engels, voorzitter van de branchevereniging van installateurs Uneto-VNI. In een nieuwbouwwoning in Assendelft werd een demonstratie gegeven van BouwTransparant. De heer Brinkman reageert dat het mooie van een project als BouwTransparant is dat partijen kunnen leren van elkaars ervaringen, maar dat het daarnaast belangrijk is om ook op voorhand problemen te voorkomen. Voorzitter van Uneto-VNI Engels vindt dat het instrument bijdraagt aan de kwaliteitszorg in de bouw.

BouwTransparant
Provincie Noord-Holland ontwikkelde het instrument ‘BouwTransparant’, om gemeenten en bouwende partijen te ondersteunen bij het behalen van de wettelijke energienormen (Energie Prestatie Coëfficiënt). Het instrument geeft de partijen inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde energienorm van de woning en maakt afwijkingen zichtbaar. Zo kunnen alle partijen leren van de gemaakte bouwfouten. Deze kennis wordt via de website www.bouwtransparant.nl en factsheets doorgegeven.

BouwTransparant is in het afgelopen jaar in 20 gemeenten, waaronder Amsterdam en Koggenland, getest. Hieruit bleek dat het instrument daadwerkelijk een goede bijdrage is aan energiezuinig bouwen. Ook buiten Noord-Holland is er belangstelling om aan de slag te gaan met BouwTransparant.

Reageer op dit artikel