nieuws

Meer financiële garanties bij boren naar aardwarmte

Geen categorie

De garantieregeling voor het boren naar aardwarmte wordt aangepast. Daarin worden de maximaal uit te keren kosten per boring verhoogd van 7 miljoen naar 8,5 miljoen euro. Ook is de verplichte tweede boring pas noodzakelijk als duidelijk is dat de eerste boring 75 procent van het verwachte vermogen oplevert. Dat was in eerste (pilot)regeling 50 procent.

Daartoe hebben minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten na martkconsultatie naar aanleiding van de eerste garantieregeling die in het begin van het jaar liep.

De garantieregeling moet het risico afdekken dat het boren voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is. Aardwarmte is warmte uit diepe aardlagen, dieper dan 500 meter. Door het boren van twee putten, één om warm water omhoog te pompen en één om het afgekoelde water weer terug in de grond te pompen, kan warm water uit de diepe ondergrond worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen en huizen. Aardwarmteprojecten kunnen bij voldoende hoge energieprijzen en onder de juiste voorwaarden rendabel worden geëxploiteerd. Maar het risico dat een boring niet in een goede watervoerende laag terecht komt is momenteel nog altijd slechts op beperkte schaal verzekerbaar. Dit risico kan met behulp van de garantieregeling worden afgedekt.

De nieuwe regeling – uitgevoerd door Agentschap NL – gaat in vanaf 1 oktober 2010 en loopt tot 1 april 2011. Het garantieplafond bedraagt 43,35 miljoen euro. Dit wordt gedekt door een budget van de ministeries van Economische Zaken en LNV (elk 5 miljoen euro) en premie-inkomsten van indieners van garantie-aanvragen. De garantie bedraagt maximaal 7.225.000 euro per aanvraag, zodat het risico voor zes aardwarmteprojecten kan worden afgedekt. Om voor de garantieregeling in aanmerking te kunnen komen, is grondig geologisch vooronderzoek een voorwaarde. De kans op een succesvolle boring moet minimaal 90 procent zijn. De premie is 7 procent van het gegarandeerde bedrag. Bij misboring wordt maximaal 85 procent uitgekeerd, zodat het eigen risico van de ondernemer 15 procent is. Bij gedeeltelijke misboring wordt gedeeltelijk uitgekeerd.

Pilot
De pilot garantieregeling voor boren naar aardwarmte is eerder van kracht geweest van november 2009 tot mei van dit jaar. Het maximale garantiebedrag bedroeg toen 5.950.000 euro per aanvraag. In de gewijzigde regeling zijn de maximale subsidiabele kosten verhoogd van 7 miljoen naar 8,5 miljoen, waardoor het maximale garantiebedrag 7.225.000 euro per aanvraag is. Daarnaast is de grens waarboven doorgaan na de eerste boring verplicht is, verhoogd van 50% naar 75%. Dit betekent dat een tweede boring pas verplicht wordt als de eerste boring 75% of meer van het verwachte vermogen oplevert. Als de eerste boring 75% of minder van het verwachte vermogen oplevert, wordt de maximale uitkering of “stopuitkering” uitbetaald.

Bron: Energiegids.nl

Reageer op dit artikel