nieuws

Garanties woningbouw terug met Kopstaart-aanpak

Geen categorie

 


Het Lente-akkoord, de Vrom-Inspectie, Vereniging Eigen
Huis
, de Bond Nederlandse Architecten,
VACpunt Wonen, Uneto-VNI en Vereniging Leveranciers van Luchttechnische
Apparaten
hebben de KopStaart-aanpak geïntroduceerd, waarmee
woningontwikkelaars de kwaliteit van nieuwbouwhuizen kunnen bewaken.

Op dit moment voldoet een belangrijk deel van de nieuwbouwwoningen wat
ventilatie en energieprestatie betreft niet aan het Bouwbesluit. Dat
moet beter, vinden de organisaties, omdat met het Lente-akkoord is
afgesproken om in de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren van
25 procent in 2011 en 50 procent in 2015. De KopStaart-aanpak bestaat
uit twintig praktische aandachtspunten voor professionele
opdrachtgevers om aan het begin en einde van het bouwproces de
opleverkwaliteit van gezonde, energiezuinige woningen te borgen. De
aandachtspunten zijn waar nodig praktisch uitgewerkt en toegelicht.

De KopStaart-aanpak vergemakkelijkt voor ontwikkelaars het waarborgen
van de kwaliteit van hun eindproduct. Aan de kop, door kwaliteitseisen
voor te schrijven en door bouwers bij de aanbesteding inzichtelijk te
laten maken hoe ze de afgesproken opleverkwaliteit zullen realiseren.
En bij de staart, door voor de oplevering te controleren of de bouwers
de overeengekomen kwaliteit hebben gerealiseerd, zo nodig aan de hand
van gecertificeerde kwaliteitskeuringen. De KopStaart aanpak is te
downloaden of in gedrukte versie gratis te bestellen via de site van Lente Akkoord.

Bron: Intech Klimaat en Sanitair

Reageer op dit artikel