nieuws

“Opbrengst CO2-heffing als stimulering voor duurzame energie”

Geen categorie

De huidige stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE) moet vervangen worden door een Energie Ontwikkelingsinvestering (EOI). Deze regeling moet minder gericht zijn op exploitatie en meer op innovatie en technologieontwikkeling. Daarvoor moet 1 miljard per jaar gereserveerd worden door in Nederland bedrijven een CO2-heffing van 50 euro per uitgestoten ton CO2 op te leggen.

Dat stelt oud-premier Ruud Lubbers voor in een opiniestuk in Trouw. Door deze heffing op te leggen dreigt wel een level-playing-field weg te vallen voor Nederlandse ondernemingen, die internationaal opereren. Deze bedrijven moeten dan ook met een kwart van de opbrengst van de CO2-heffing (in totaal 10 miljard euro want Nederland stoot 200 miljoen ton CO2 per jaar uit), die Lubbers overigens niet zo noemt, worden gecompenseerd. Van die andere 7,5 miljard wil Lubbers 15 procent voor de nieuwe regeling gebruiken.
“De overige 6,5 miljard euro moet teruggaan naar de burger als lastenverlichting in de vorm van minder btw of anderszins. Het effect van 50 euro per ton CO2 in de prijzen wordt zo goeddeels gecompenseerd.” De overblijvende 1 miljard moet inzet als een nieuwe stimuleringsmaatregel, maar niet aan één soort energie, maar aan een energiemix.

(bron: energiegids.nl)

Reageer op dit artikel