nieuws

Een beter klimaat tegen lagere energiekosten mogelijk

Geen categorie

Het grondig onder de loep nemen van de energie- en klimaatinstallatie op een kwekerij kan tot een forse energiebesparing leiden. De voordelen gaan echter nog veel verder dan die besparing. Herziening van beide installaties brengt bijvoorbeeld ook een beter klimaat en meeropbrengsten met zich mee.

Hoe groot de pluspunten kunnen zijn van een volledig geoptimaliseerde energie- en klimaatinstallatie blijkt uit het demonstratieproject bij tomatenkwekerij Fa. H. van der Kaaij & Zn in Berlikum, Friesland. Op die kwekerij heeft Bode Project- en Ingenieursbureau gevestigd in De Lier de bestaande installaties op het gebied van klimaat en energie volledig doorgelicht. In nauwe samenwerking met Technokas BV, eveneens gevestigd in De Lier zijn deze op tal van punten aangepast. Hiervoor is in 2008 een aanvraag ingediend voor subsidie in het kader van de regeling voor demonstratieprojecten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Die aanvraag is destijds gehonoreerd. De uitkomsten van het project maken eens te meer duidelijk dat het nauwkeurig aftasten van alle mogelijkheden die energie- en klimaatinstallaties bieden, uitstekend aansluit bij de doelstellingen die voor ‘het nieuwe telen’ zijn geformuleerd. 

 

WKK’s beter benutten
Het aanpassen van de energie-installatie bij Van der Kaaij viel samen met een uitbreiding van het bedrijf. Die bracht een grotere warmte- en CO2-vraag met zich mee. Er is echter niet gekozen voor de installatie van een derde, aanvullende WKK, maar het investeren in een warmtepomp met bronnen. Bovendien zijn de twee bestaande WKK’s geoptimaliseerd, onder meer door het plaatsen van een extra condensor. Die koelt de rookgassen tot 15 ºC terug en droogt deze. Alleen dit levert al een winst op van 20% meer warmte.
De optimalisatie leidde bij Van der Kaaij tot een lager en bovendien evenwichtiger energieverbruik. Dit laatste is weer gunstig met het oog op de schommelende energieprijzen. In totaal is nu sprake van minder CO2-uitstoot, en de CO2 die voor de teelt wordt gebruikt, is kouder en vooral ook droger.

Ventilatie optimaal regelbaar
Aan de klimaatinstallatie is een buitenluchtsysteem toegevoegd om het teveel aan vocht in de kaslucht af te voeren. Wordt de vochtige lucht afgevoerd door het openen van de ramen en de schermen, dan gaat ook veel energie verloren en ontstaat er een ongelijk klimaat in de kas. Het buitenluchtsysteem, bestaande uit honderd luchtkasten die voorzien zijn van motorgestuurde en traploos regelbare binnen- en buitenkleppen, zorgt voor ventilatie van precies de gewenste hoeveelheid lucht.
Dit en de diverse andere aanpassingen op de klimaatinstallatie zorgen voor een actief klimaat met minder ziektes en daardoor aantoonbaar hogere opbrengsten. Doordat ramen en schermen gesloten kunnen blijven, treedt ook minder CO2-verlies op. Het geringere energiegebruik wat hiervan ook het gevolg is, kan worden opgeteld bij de energievoordelen die de optimalisatie van de WKK’s met zich meebrengt. Het project is daarom in meerdere opzichten uitermate interessant voor kwekers die willen besparen op hun energie en tegelijkertijd hun teeltomstandigheden willen verbeteren.

 

Bron: HortiNews.com

Reageer op dit artikel