nieuws

Doorbraak voor energieneutrale gebouwen

Geen categorie

Op voordracht van een onafhankelijke adviescommissie zijn zes scholen en vier kantoren geselecteerd die het beste voldoen aan de criteria van de tender UKP NESK: ze onderscheiden zich door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. Meer dan de helft van de geselecteerde projecten is zelfs geheel energieneutraal. De winnende projecten ontvangen, afhankelijk van de mate van energiebesparing, een subsidie van maximaal € 500.000,- .

VROM/ WWI heeft in totaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze praktijkprojecten. Met deze tender wil VROM de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraalbouwen, zoals afgesproken in het Lente-akkoord. De tender is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Agentschap NL, ministerie VROM/WWI en Platform Energietransite Gebouwde Omgeving. Omdat één hoog gerangschikt project plotseling is weggevallen, is er nog budget voor een elfde project.

 

Zeer goede oogst
Alle 72 ingediende projecten zijn beoordeeld op de criteria energiebesparing, duurzaamheid & kwaliteitsborging, realisatiekans en opschalingmogelijkheden. De ingediende plannen voor scholen zijn tevens beoordeeld op het aspect kwaliteit binnenmilieu. De adviescommissie was aangenaam verrast door het aantal ingediende plannen en vooral door het kwaliteitsniveau ervan. Hierdoor kwam de lat dermate hoog te liggen, dat vele als goed beoordeelde plannen toch niet konden worden gehonoreerd. Van de tien gehonoreerde projecten is er één renovatieproject; de overige betreffen nieuwbouw van scholen en kantoren. De tien geselecteerde projecten vertegenwoordigen een projectvermogen van totaal 130 miljoen euro. Een lijst met de gehonoreerde projecten is te vinden op www.agentschapnl.nl/ukp_nesk.

Duurzame energie
Naast maatregelen om de energievraag vergaand te reduceren kenmerken de projecten zich door de inzet van duurzame energie in diverse vormen. Goed gebruik van daglicht, toepassing van warmtepompen voor verwarming en koeling, zonneboilers voor warm tapwater, zonnecellen voor elektriciteit en in enkele projecten een bio-wkk die duurzame warmte en stroom opwekt. Zes projecten slagen erin om geheel energieneutraal te worden. Vier andere projecten besparen
ruim 80% op het gebruik van fossiele energie.

 

Investeren én exploiteren
‘Maken en wegwezen’ luidt nog te vaak het parool in de bouw. Zoniet in de NESKprojecten waarin ontwikkeling, uitvoering en gebruik onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Hiertoe zijn nieuwe contractvormen ontwikkeld en is er extra aandacht voor het goed inregelen en beheren van de installaties. Op deze wijze wordt optimale duurzame kwaliteit gewaarborgd en worden de extra investeringen terugverdiend. De geselecteerde projecten kunnen fungeren als voorbeeld en inspiratiebron voor anderen. Hiervoor is monitoring, evaluatie en kennisoverdracht over de projecten noodzakelijk.

 

Eruit gelicht: energie-0 kantoor van CBW-MITEX
Kropman installatietechniek en Octalix energiemanagement hebben in samenwerking met Nijeboer-Hage het energieconcept voor het nieuwe energie-0 kantoorgebouw van CBW-MITEX, brancheorganisatie voor retail wonen, mode en sport, ontwikkeld. RAU architecten ontwierp dit kantoorgebouw in Zeist. CBW-MITEX en Kropman/Octalix zijn tot een bijzonder, prestatiegericht, contract gekomen. Op basis van een bonus/malus-regeling zullen energieverbruik, onderhoudskosten en tevredenheid over binnenklimaat ook in de gebruiksfase van het gebouw worden gehonoreerd. Naast het energiemanagementsysteem zorgen o.a. betonkernactivering, een warmteterugwininstallatie, drievoudig glas met geïntegreerde zonwering, zonnecollectoren en zonnecellen voor de uitstekende energieprestatie en het gezonde binnenklimaat van het gebouw. Kropman en Octalix willen deze aanpak van energiemanagement na dit eerste project breed
introduceren.

 

Bron: Duurzaam Vastgoed

Reageer op dit artikel