nieuws

Renovatieprojecten naar lage energie

Geen categorie

Gebouwen in Europa verbruiken 35 % van het totale energieverbruik. Woningen nemen daarvan het grootste deel voor hun rekening. De renovatie van bestaande woningen houdt bijgevolg een enorm potentieel in voor energiebesparing. Een geslaagde renovatie van uw woning verhoogt het comfort voor je gezin en dringt het energieverbruik terug met een factor 5.

Het project ‘Low Energy Housing Retrofit’ (LEHR), uitgevoerd door Passiefhuis Platform vzw, WTCB en UCL Architecture & Climat, voor Federaal Wetenschapsbeleid , binnen het “Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden”, heeft als context de ontwikkeling van communicatiemateriaal over deze voorbeeldprojecten. We willen deze kennis verspreiden naar verschillende doelgroepen.

De doelstellingen van het LEHR-project zijn:
– De identificatie van zeer succesvolle renovaties via een netwerk van nationale en internationale experts;
– De systematische verzameling van informatie m.b.t. het ontwerp, de bouw en de prestaties van deze renovatieprojecten;
– De communicatie van projectinformatie naar woningeigenaars en het documenteren van ontwerpinzichten ten aanzien van ontwerpers.

Om deze succesvolle renovaties te analyseren werden de volgende aspecten systematisch bestudeerd:
1. Strategie voor energie: behoud, gebruik van hernieuwbare energie en efficiënte opslag;
2. Vooropgesteld energieverbruik: ruimteverwarming, warm tapwater en elektriciteit voor het ontwerp van technische systemen;
3. Comfort: thermisch winter- en zomercomfort, luchtkwaliteit en daglichttoetreding;
4. Integratie: oplossingen die energiebesparende maatregelen koppelen aan andere maatregelen die renovatie aanmoedigen.

Voor de resultaten van dit onderzoek ga naar www.lehr.be Naast een beschrijving van het LEHR-project, vind je hier een overzicht van de opgevolgde demonstratieprojecten. Voor elk renovatieproject is er een uitgebreide projectbeschrijving als inspiratiebron voor uw renovatie met oog voor energie. Wil je meer diepgaande informatie dan vind je in de rubriek ‘Rapporten’ verschillende wetenschappelijke documenten, waaronder een studie door het WTCB uitgevoerd over de economische en ecologische impact van passieve renovaties. Onder downloads staan documentaires rond zeer lage energie en passief renovaties in het buitenland en presentaties die werden gegeven op de Final Workshop van het IEA SHC project Task 37 ‘Advanced Housing Renovation with Solar and Conservation’ dat Passiefhuis- Platform organiseerde in Antwerpen.

 

Bron: Bouwenwonen.net

Reageer op dit artikel