nieuws

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden zoekt proefprojecten

Geen categorie

Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) zoekt steden die concrete innovatieve projecten bij haar willen aanmelden. Het IKS is een kennistraject van het Agentschap NL. Gemeenten kunnen op beperkte schaal financiële ondersteuning krijgen bij het plannen en uitvoeren van projecten rondom duurzaamheid. Het ministerie van VROM heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het door gemeenten samen te stellen kennis- en leerprogramma. Steden kunnen meedoen aan een gezamenlijk kennistraject waarin leerervaringen uit de (lokale) praktijk centraal staan. Tevens zoekt het IKS steden die zich als koploper zien. Het IKS is onderdeel van de Innovatieagenda Energie en het uitvoeringsprogramma Schoon en Zuinig. Aanmelden kan tot 19 april 2010 door een e-mail te sturen naar klimaatneutralesteden@agentschap.nl

 

Bron: Alle Persberichten

Reageer op dit artikel