nieuws

Luchtverdeling in Kas zonder Gas

Geen categorie

In de Kas zonder Gas treden ongewenste horizontale temperatuur verschillen op. Ook de vochtbeheersing valt tegen.Wageningen UR rekende verschillende systeemaanpassingen door, maar het blijkt niet eenvoudig om het microklimaat te optimaliseren.  Een weerstandverhogend doek op de teeltroosters kan enige verbetering in de luchtverdeling geven. Het onderzoek vond plaats in het kader van het programma ‘Kas als Energiebron’.

Sinds 2007 teelt Maurice van der Hoorn Phalaenopsis in de Kas zonder Gas. In deze semigesloten kas zijn bestaande en nieuwe technieken zijn gecombineerd. Er is geen gasaansluiting, maar wel is recent  een elektrische ketel geïnstalleerd. De benodigde warmte wordt in eerste instantie onttrokken uit een aquifer met een warmtepomp. Het klimaat wordt geregeld met luchtbehandelingskasten (LBK’s) die onder de teelttafels zijn geïnstalleerd. Afhankelijk van het gewenste klimaat wordt er warme of koude lucht in de kas geblazen.

In de praktijk blijkt echter dat de luchtverdeling te wensen overlaat en dat het klimaat minder gelijkmatig is dan verwacht. Er zijn in de kas horizontale temperatuurverschillen van 4°C gemeten. Ook is de beheersing van de relatieve luchtvochtigheid niet optimaal; met name als er is beregend blijft deze langere tijd te hoog rond de planten.

Verbeteren luchtverdeling
Geforceerde luchtbeweging blijkt  niet altijd de verdeling te geven die in het oorspronkelijke ontwerp was gedacht. Enerzijds wordt dat veroorzaakt e door de hogere luchtsnelheid nabij de ventilatoren waardoor er secundaire (by pass) luchtstromen optreden. Anderzijds verandert de luchtverdeling door  het temperatuurverschil tussen de kaslucht en de geconditioneerde lucht. Koude lucht daalt en warme lucht stijgt op. Deze effecten zorgen ervoor dat de horizontale temperatuurverdeling niet direct samenhangt met de plaats van de ventilatoren.

“Een betere verdeling van de lucht die uit de ventilatoren onder de tafels komt, is te realiseren door de weerstand van de tafels te verhogen,” aldus onderzoeker Jouke Campen. Hij zegt: “Dit kan door op de roosters een doek te leggen en daarop de planten te plaatsen. Het is dan wel belangrijk dat de lucht alleen via de tafel omhoog kan stromen. De ventilatoren zullen meer druk op moeten bouwen en dat kost meer elektriciteit.”

Ontvochtigen
Het probleem van ontvochtigen wordt op dit moment opgelost door buitenlucht via de ramen binnen te laten of door het water in de LBK onder het dauwpunt of te koelen waardoor er condensatie optreedt. In beide gevallen is echter de ontvochtigingscapaciteit te klein. Verlagen van de koelwatertemperatuur of mechanische buitenlucht aanzuiging in combinatie met slangen onder de tafels kunnen waarschijnlijk bijdragen aan een betere ontvochtiging .

Bron: Wageningen UR Glastuinbouw

 

 

Reageer op dit artikel