nieuws

Meer energie met minder molens in Windplan Wieringermeer

Geen categorie

test Minister Cramer van VROM, de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringermeer gaan voor meer windenergie in de Wieringermeer. Hiertoe ondertekenden ze op 18 januari een intentieverklaring, waarin staat dat ze samen het windplan Wieringermeer opstellen en uitvoeren. Het Windplan Wieringermeer staat voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van windenergie. Meer energie met minder molens. De uiteindelijke […]


test

Minister Cramer
van VROM, de provincie
Noord-Holland
en de gemeente Wieringermeer
gaan voor meer windenergie
in de Wieringermeer. Hiertoe ondertekenden ze op 18 januari een
intentieverklaring, waarin staat dat ze samen het windplan
Wieringermeer opstellen en uitvoeren. Het Windplan
Wieringermeer
staat
voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van windenergie. Meer
energie met minder molens.

De uiteindelijke omvang
van het windplan hangt af van de beschikbare ruimte, de opgave en de
ambitie. Streven is circa 200 tot 400 MW opgesteld vermogen, voldoende
om 200.000 huishoudens te voorzien van stroom. Het windplan wordt naar
verwachting in het vierde kwartaal van 2010 vastgesteld door de
gemeenteraad.

Ervaringen delen

De
provincie wil de ervaringen die in de Wieringermeer met windenergie
worden opgedaan, delen met gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Deze
regio is in de provinciale structuurvisie aangewezen als een van de
zoekgebieden voor grootschalige windenergie. De provincie streeft naar
500 MW opgesteld vermogen in 2012 en in de jaren daarna wil de
provincie 1000 MW windenergie gerealiseerd hebben. De ambities van de
provincie sluiten aan bij de kabinetsdoelstelling om windenergie deze
kabinetsperiode te verdubbelen. Het Windplan Wieringermeer levert een
grote bijdrage aan de ambities van Rijk en provincie om ook de komende
tien jaar meer windenergie te realiseren. De windmolens in Nederland
moeten in 2020 6000 MW aan energie opleveren.

Draagvlak

Noord-Holland
streeft naar een regionale aanpak van windenergie, met aandacht voor
ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. In de Wieringermeer
bestaat een groot draagvlak voor windenergie. Uit een enquête,
gehouden
in oktober 2009, blijkt dat 71% van de bewoners in de Wieringermeer een
herstructurering van windturbines in het landschap als positief
beoordeelt.

Reageer op dit artikel