nieuws

Nederland bereidt actieplan duurzame energie voor

Geen categorie

 


In juni 2010 moet elke EU-lidstaat een
nationaal `actieplan duurzame energie’ hebben. Dit volgt uit de Europese
Duurzame Energie Richtlijn
. Hierin staat voor Nederland onder
andere de doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020.
Nederland is inmiddels goed op weg.
In het kader van de Europese Duurzame Energie Richtlijn moet Nederland
in juni 2010 een nationaal actieplan bij de Europese Commissie
indienen. De minister van EZ is verantwoordelijk voor het actieplan,
SenterNovem ondersteunt bij de voorbereidingen. In het actieplan wordt
bestaand beleid voor duurzame energie beschreven. Mocht er, naar
aanleiding van de Richtlijn, aanvullend beleid nodig zijn, dan wordt
dit via de gebruikelijke route ontwikkeld door de verantwoordelijke
ministers. Na vaststelling wordt het beleid overgenomen in het
actieplan. Het ministerie van EZ en SenterNovem zijn van plan in
februari 2010 een consultatie over het actieplan te organiseren.

Goed op weg

Op een aantal onderdelen is Nederland al goed op weg om aan de Europese
richtlijn te voldoen. Een voorbeeld is het wetsvoorstel `Voorrang voor
duurzaam’. Volgens dat voorstel krijgt duurzame elektriciteit voorrang
op het net boven `grijze’ elektriciteit, als er een tekort is aan
fysieke transportcapaciteit. Daarnaast loopt Nederland voorop met het
implementeren van duurzaamheidscriteria voor de productie en het
gebruik van biomassa. De onafhankelijke Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
(CDB) bracht begin november
advies uit om de duurzaamheid van grootschalige inzet van biomassa voor
energie en transport te waarborgen.

Op 9 december organiseert SenterNovem (GAVE) samen met het
ministerie van VROM een marktdag over de implementatie van de Europese
richtlijnen duurzame energie en brandstofkwaliteit. Meer informatie
hierover staat op de website van SenterNovem.

Reageer op dit artikel