nieuws

Duurzame energieproductie wordt zware dobber voor kleinere gemeenten

Geen categorie

 


Om de klimaatdoelen te kunnen halen,
zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, gemeenten, provincies en de
commerciële sector.
Tensor Energy, een onafhankelijk onderzoeks- en
adviesbureau, heeft in de afgelopen drie maanden een onderzoek
uitgevoerd naar de voortgang bij de Nederlandse gemeenten. Er blijkt
een opvallend verschil tussen de grote gemeenten en de kleinere
gemeenten.

Meer dan 11 miljoen mensen wonen in een gemeente van minder dan 100.000
inwoners. Zij vertegenwoordigen hiermee bijna 70% van de Nederlandse
bevolking. Gemiddeld genomen geeft een derde van deze gemeenten nu al
aan dat zij moeilijkheden verwachten met het behalen van hun eigen
klimaatdoelen. Dit staat in schril contrast met de grotere gemeenten:
zij geven aan het volste vertrouwen te hebben in de realisatie van de
doelen en kunnen dit onderbouwen met diverse plannen.

De plannen voor energiebesparing zijn het meest concreet, 87% van de
gemeenten heeft haar beleid op dit gebied geformuleerd. Wat betreft
duurzame energieproductie heeft ruim 60% van de gemeenten al
toepassingen gerealiseerd. Uit gesprekken blijkt dat het hier veelal
gaat om warmteprojecten. Om het plaatje compleet te maken zouden
gemeenten ook moeten inzetten op productie van groene stroom en groen
gas, dit is echter een stuk complexer. Hoewel driekwart van de kleinere
gemeenten hier plannen voor heeft, is het voor de meeste van hen nog
onduidelijk hoe zij dit moeten aanpakken.

Tensor Energy is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor de
energiesector.

Reageer op dit artikel