nieuws

WNF: Nederland loopt achter met mogelijkheden schone technologie

Geen categorie

 


Nederland loopt op alle fronten achter
als het gaat om de mogelijkheden die de schone technologie-sector
biedt. Het gaat dan om de productie van schone energie en
energiebesparing. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF)
analyseerde onderzoeksbureau Roland Berger de prestaties van ons land
in vergelijking met de geïndustrialiseerde landen en de
ontwikkelingslanden met een sterk groeiende economie. Nederland staat
op plaats 17, achter landen als Belgie, Ierland, India en Slowakije.
Denemarken staat op nummer 1.

Oorzaken zijn onder meer het ontbreken van een consistente
overheidssubsidie, het gebrek aan Nederlandse investeringen in schone
technologie in eigen land en een verwaarloosde thuismarkt. Het
WNF-rapport Clean Economy, Living Planet geeft een overzicht van wat er
in Nederland en in andere landen gebeurt op het gebied van schone
technologie. Waar een land als Denemarken een bloeiende bedrijfstak en
thuismarkt heeft voor windturbines, laat ons land het behoorlijk
afweten. Het klimaat voor investeringen in schone industrie-takken
blijkt onaantrekkelijk: in 2008 stegen de investeringen in Europa in
schone technologie met 55 procent, maar in Nederland daalden deze
investeringen juist met 34 procent. De Nederlandse overheid steekt wel
degelijk geld in de ontwikkeling van schone technologie, maar het
WNF-onderzoek wijst uit dat dit niet op een consistente manier gebeurt.
Zo wordt er bijvoorbeeld wel veel geld gestoken in onderzoek op het
terrein van zonne-energie, maar ontbreekt steun in de fase waarbij
producten ontwikkeld worden voor de markt. Bij windenergie, schone
transportvormen of de ontwikkeling van bio-massa-installaties, is de
overheidssteun evenmin in balans. Een goed ontwikkelde thuismarkt is
een voorwaarde voor de groei van schone technologie-bedrijven, zo
blijkt uit het rapport. Voorbeelden zijn Denemarken (windturbines),
Oostenrijk (zon-thermische producten), Duitsland (o.a. zonnecellen) en
Brazilie (bio-ethanol-installaties). In ons land is er geen goede
thuismarkt voor schone technologieproducten, wat zich vertaalt in een
achterhoedepositie bij de productie van schone energie en
energiebesparing. Het goede nieuws is dat 266 Nederlandse bedrijven die
zich bezighouden met schone technologie zeer kansrijk zijn. Het
onderzoek toont aan dat ons land de potentie heeft om zonder veel
inspanningen in 2015 bij de Top 10 te horen. Dat zou niet alleen 8000
banen en een omzetstijging van 1,6 miljard euro opleveren, maar tevens
een CO2-reductie van 130 megaton. Door verminderde uitstoot in eigen
land, maar ook elders, door de toepassing van Nederlandse schone
producten. Ter vergelijking: de huidige Kyoto-reductiedoelstelling voor
Nederland is 20 megaton. Nog afgezien van de economische winst, is er
dus ook aanzienlijke winst te boeken voor het klimaat. Die kans moet
ons land volgens het WNF benutten, gezien de ernstige
klimaatverandering die gaande is. Het WNF benadrukt dat Nederland op
basis van zowel welvaartsniveau als CO2-uitstoot per inwoner (7 op de
wereldranglijst) de morele plicht heeft om de huidige
achterhoedepositie op het gebied van schone technologie om te buigen
naar een plaats bij de eerste 10.

Reageer op dit artikel