nieuws

Energiebesparing heeft steun huurders nodig

Geen categorie

 


De eis dat 70% van de huurders in moet
stemmen met renovatieprojecten blijft ook bij energiebesparing
gehandhaafd. Deze eis wilde het kabinet in het kader van de crisis- en
herstelwet onder voorwaarden tijdelijk afschaffen.

Op grond van een tegenvoorstel van Woonbond en Aedes, steunde een nipte
meerderheid in de Tweede Kamer (GL, PvdA, SP, CU, PvdD en D66) een
amendement om de – bestaande – 70%-eis ook bij energiebesparing te
handhaven. Woonbonddirecteur Ronald Paping is blij met het bereikte
resultaat: “Woonbond en Aedes zullen zich nu extra inspannen om sneller
draagvlak te verkrijgen en knelpunten op te lossen. Huurdersdraagvlak
blijft onverminderd belangrijk, ook bij energiebesparing.”

De Kamer stemde deze week in met de crisis- en herstelwet. Deze wet is
bedoeld om (bouw)projecten versneld uit te voeren en zo werkgelegenheid
te stimuleren. Voor deze versnelling worden allerlei procedures
ingekort. In plaats van de afschaffing van de 70%-eis, stelden Woonbond
en Aedes voor om huurders en woningcorporaties met interventieteams te
ondersteunen. Zij spannen zich in om voldoende draagvlak voor
energiebesparingsplannen te behalen en zo sneller tot uitvoering van
plannen over te kunnen gaan.

Reageer op dit artikel