nieuws

Energieverbruik in augustus fors verder omlaag

Geen categorie

 


Het door TenneT gemeten
energieverbruik is in de maand augustus verder omlaag gegaan. In
vergelijking met de maand augustus van het vorige jaar is het verschil
in verbruik bijna 7 procent. De dalende trend van de afgelopen maanden
wordt hiermee voortgezet. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de
landelijke elektriciteitstransporteur.

TenneT publiceert iedere maand op haar website rond de 20e actuele
cijfers rond om het energieverbruik, productie, import en export. Met
de cijfers geeft de landelijk elektriciteitstransporteur meer
transparantie over de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt.

Cijfers over verbruik

De cijfers zijn terug te vinden in een drietal grafieken. Een grafiek
toont het elektriciteitsverbruik in terawattuur (TWh) per maand. De
getallen zijn weergegeven als voortschrijdend jaartotalen. Dat wil
zeggen dat per maand het totaal van die maand inclusief de elf
voorgaande maanden is gebruikt. Daarnaast is een grafiek opgenomen, die
het procentueel verschil aangeeft in verbruik ten opzichte van dezelfde
maand van het jaar ervoor. Een positief getal betekent hierbij dat het
verbruik is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar, een negatief
getal dat het verbruik is afgenomen.

Het verbruikscijfer geeft het verbruik van elektriciteit in Nederland,
maar exclusief het verbruik waarin rechtstreeks wordt voorzien door
kleine lokale productie-eenheden, zoals windmolens en warmte/kracht
eenheden. Ook is niet inbegrepen het industrieel verbruik dat door
grote bedrijven op eigen locatie direct zelf wordt opgewekt. Dit
verbruik kan door TenneT op het openbare net niet worden gemeten, omdat
het de uitkomst is van een lokaal proces. Cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek geven aan dat deze decentrale en industri�le
productie die buiten de waarneming van TenneT valt, momenteel ongeveer
6 % bedraagt., anders gezegd, het cijfer heeft een representativiteit
van 94%.

Het verbruik is onder andere afhankelijk van het aantal werkdagen in
een maand en specifieke weersomstandigheden. Daarnaast weerspiegelen de
cijfers de heersende conjunctuur.

Reageer op dit artikel