nieuws

Warmtepomp beste maatregel om EPC te halen

Geen categorie

 


Warmtepompen en
warmteterugwininstallaties zijn de populairste installatietechnische
oplossingen om aan de norm te voldoen. Dakisolatie wordt het vaakst
genoemd als meest geschikte bouwkundige oplossing. Dit blijkt uit
onderzoek van BouwKennis ten behoeve van het BouwKennis
Jaarrapport 2009/2010
.

Als gevolg van de groeiende maatschappelijke bewustwording en
bezorgdheid over het klimaat neemt het thema energie een steeds
belangrijkere plaats in binnen de maatschappij. De overheid speelt hier
onder meer op in door aan nieuwbouw een minimale Energie Prestatie Norm
op te leggen. Deze norm wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw
is. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger het gebouw. Sinds de
invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Deze ontwikkeling
zal zich de komende jaren doorzetten.

Combinatie

Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente
installaties gebruiken, zoals zonne-energie of meer bouwkundige
maatregelen, zoals woningisolatie. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt
dat het merendeel van de hoofdaannemers B&U en installateurs vindt
dat de norm het beste behaald kan worden door een combinatie van de
twee. Installateurs geven in verhouding met de hoofdaannemer B&U
relatief vaker de voorkeur aan intelligente installaties. Gezien hun
vakgebied is dit niet vreemd, hiermee hebben zij immers de meeste
ervaring.

Nieuwbouw

Aan hoofdaannemers B&U en installateurs die een combinatie van
bouwkundige maatregelen en intelligente installaties of alleen
intelligente installaties noemen als maatregel om aan de EPC-norm te
voldoen, is gevraagd wat hiervoor de beste installatietechnische
oplossing is. De warmtepomp wordt het vaakst genoemd. Dit systeem kan
net als een CV-installatie of zonnecollector het huis voorzien van
verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen.

De warmteterugwininstallatie wordt door 17% van de partijen genoemd,
gevolgd door lage temperatuur verwarming. Volgens installateurs zijn
zonnepanelen en zonneboilers de meest geschikte oplossing om in de
nieuwbouw de EPC-norm te halen. Deze installatietechnische oplossing
wordt door 19% van de installateurs genoemd. Onder hoofdaannemers
krijgen zonnepanelen en zonneboilers slechts 5% van de stemmen.
Wellicht komt dit verschil doordat installateurs in de praktijk zeer
goede ervaringen met zonne-energie hebben.

Reageer op dit artikel