nieuws

Kabinet schuift met crisiswet milieu- en bouwregels opzij

Geen categorie

 


Uit vertrouwelijke stukken, in handen
van De Volkskrant, blijkt dat
het vergunningenregime tijdelijk versoepelt zal worden om de bouw van
woningen, windmolenparken en aanleg van wegen te versnellen.

De maatregelen vormen tezamen de ‘crisis- en herstelwet’, die premier
Balkenende afgelopen maart aankondigde. Door de regels te versoepelen,
hoopt het kabinet werkgelegenheid te creëren in crisistijd. Het
geld voor de projecten is bij de onderhandelingen voor het crisispakket
in maart al gereserveerd.

De wet – een verzameling van tijdelijke ingrepen – wordt waarschijnlijk
nog door de ministerraad besproken voordat het kabinet op vakantie
gaat. Afgelopen weken is uitvoerig overlegd met onder anderen de
ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat), Cramer (VROM), Van der Laan
(Wonen en Wijken), Van der Hoeven (Economische Zaken) en de premier.

Versnelde aanleg

De wet heeft betrekking op onder meer de verdubbeling van het spoor
tussen Amsterdam en Almere, de bouw van bedrijventerrein het Klavertje
4 bij Venlo en de bebouwing van de Zuidplaspolder bij Gouda.

Verder staat in het plan de versnelde aanleg van zeven wegprojecten,
waaronder de verbreding van de A6/A9 tussen Amsterdam en Almere, de A2
bij Maastricht en de A74 bij Venlo. Ook de aanleg van de A4 ten zuiden
van Delft, waarover al meer dan een halve eeuw wordt gesteggeld, lijkt
nu daadwerkelijk ter hand te worden genomen. Het is niet de bedoeling
dat er later nog andere infrastructurele werken onder de wet worden
geschoven.

Vergunningen

Minder vergunningen

Projecten zullen onder een soepeler vergunningenregime vallen.
Warmtekoudeopslag, een milieuvriendelijke techniek om gebouwen te
verwarmen of te koelen, hoeven aan minder vergunningen te voldoen.
Straks gaan niet langer gemeenten over de vergunningen voor
windmolenparken met meer dan zes windmolens, maar de provincies.

Het wordt voor verhuurders van woningen eenvoudiger om milieubesparend
dubbelglas aan te brengen, omdat minder huurders met de ingreep hoeven
in te stemmen. Ook de tijdelijke verhuur van koopwoningen wordt
mogelijk.

Bron: de Volkskrant

Reageer op dit artikel