nieuws

Energiescan bedrijventerrein gemeente Groningen

Geen categorie

Onlangs heeft Deerns de opdracht gekregen om voor de gemeente Groningen een energiescan van een bedrijventerrein te maken. De gemeente streeft ernaar in 2025 energieneutraal te zijn en verwacht in dat kader een grote slag te kunnen slaan op haar bedrijventerreinen.


Deerns gaat uitzoeken waar de mogelijkheden tot verbetering liggen in samenwerking met Strategis, een bureau gericht op het versnellen en verduurzamen van gebieds- en vastgoedontwikkeling. Het project zal plaatsvinden in drie fasen. De eerste stap is visualisatie; in deze fase wordt de actuele energievraag bepaald en in kaart gebracht aan de hand van 3D-modellen. Hiermee wordt de potentie voor het uitwisselen van reststromen tussen de verschillende gebruikers op een visuele wijze inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt in fase twee de technische haalbaarheid van de verschillende lokale duurzame energiemogelijkheden bepaald. Hierbij valt te denken aan uitwisseling van warmte, koude, en andere reststromen tussen de gebruikers, wind- en zonne-energie, alsmede bijvoorbeeld het gebruik van biomassa en geothermie. In de derde fase wordt de financiële haalbaarheid en de levensduur van de diverse opties bekeken. Deze factoren zijn bepalend voor de uitkomst van de energiescan.

Reageer op dit artikel