nieuws

Internationale samenwerking

Geen categorie

In de jaren negentig was er dankzij het Spirit-programma van Novem grote belangstelling voor procesintegratie en warmtepompen in de industrie, met enige successen als gevolg. Met de hernieuwde discussie over het gebruik van industriële restwarmte voor woningbouw en glastuinbouw is het zinvol nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden van warmtepompen en ORC’s voor een efficiëntere directe toepassing van de warmte of omzetting naar elektriciteit.

 

Omdat Nederland bij het toepassen van deze technologieën afhankelijk is van het buitenland, is onder twee IEA Implementing Agreements het initiatief genomen voor internationale samenwerking op dit gebied. In de visie van deze IEA-groepen zijn er, tegen de momentane energietarieven en met de nieuwe geavanceerde software, nieuwe mogelijkheden die wellicht de net niet rendabele projecten van de jaren negentig alsnog van de grond kunnen trekken.

SenterNovem houdt op 18 en 19 maart een internationale workshop waarin deskundigen zullen discussiëren over de mogelijkheden en de invulling van een samenwerkingsproject op dit gebied.

 

Reageer op dit artikel