congres

Geen categorie

VSK 2018 voor iedereen relevant

VSK 2018 voor iedereen relevant

Op de VSK 2018 zal de installateur meer dan ooit kennis maken met de vernieuwingen in zijn vakgebied. ‘Ons vak wordt steeds slimmer, blijf scherp met VSK’, is de slogan.

De ontwikkelingen in het vak volgen elkaar in hoog tempo op. Slimmere – en ook nog eens ‘connected’ – producten vragen de onverdeelde aandacht van de installateur, die meer dan ooit voor de keuze staat: ‘aanhaken of afhaken’. Dat is in het kort de boodschap van Patrick Schilte, Business Unit Manager bij Jaarbeurs en bij gelegenheid beursmanager VSK.

“Normaal gesproken pakten we bij de aanloop naar een nieuwe beurs de evaluatie van de vorige erbij en keken we naar de ontwikkelingen in de markt. Daarop werd dan het nieuwe concept ontwikkeld. Deze keer hebben we dat anders aangepakt. We zijn – om het in moderne marketingtermen te vatten – naar de customer journey gaan kijken, naar persona’s. Wie zijn onze bezoekers en wat bieden wij ze?”

Schilte: “Zo kwamen we erachter dat we vooral de jongere doelgroep onvoldoende weten te binden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. De jongere doelgroep is belangrijk voor ons en voor de branche. We zien de uitdagingen die de branche heeft, de aanwas van jongeren in de W-installatie stagneert, terwijl het zo’n mooi vakgebied is. Daar speelt onze campagne op in.”

Arbeidsmarktproblematiek
“Wij moeten met z’n allen zorgen dat zoveel mogelijk vakgenoten, ongeacht leeftijd, naar de VSK komen,” vindt Schilte, “en we gaan in het bijzonder ook hard aan de slag om jongeren te trekken, dat heeft in de manier waarop we communiceren onze aandacht. Tenslotte vormen zij de toekomst en blijkt dat het trekken van nieuw talent een uitdaging vormt voor de installatiebranche.”

Schilte: “Onlangs hoorde ik Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) zeggen in de huidige arbeidsmarktproblematiek een groot gevaar te zien voor de doorontwikkeling van het vakgebied. Hij zei: ‘samenwerken is de nieuwe concurrentie: ga met elkaar in gesprek hoe we dit gaan oplossen’. Maar het is daarnaast interessant om mensen die nu bijvoorbeeld in de bouw werken kennis laten maken met het mooie W-vak. De integratie van de disciplines vormt daar steeds meer aanleiding voor.”

E en W samen?
De geijkte vraag wanneer E en W nu eens in elkaar opgaan, resulteert ook nu weer in je-zou-denken-van-wel-maar toch-niet. “Gebleken is dat het daar nog te vroeg voor is”, zegt Schilte erover, “vandaar dat we afgelopen winter hebben besloten toch de VSK apart te organiseren. Ik sluit niet uit dat het er in de toekomst nog eens van komt. Maar met de wetenschap die ik nu heb, zie ik dat E- en W-installateurs echt nog hun eigen behoeften hebben.”

Onderzoek centraal
Schilte ging uitgebreid in gesprek met de VSK bezoeker en ook degenen die er de laatste editie niet waren. Wat maakt dat iemand wel of niet naar de VSK komt? En als hij komt, wat wil hij dan zien? Dan blijkt dat de bekende thematieken, de bekende productgroepen op de VSK – verwarming, ventilatie, klimaat en sanitair – onverminderd in de belangstelling staan. Alleen doen zich daarnaast, meer dan twee jaar geleden, heel nieuwe thematieken voor.

Schilte: “Daar zien we ruwweg drie onderwerpen terugkomen. Ten eerste gezonde gebouwen en woningen. Het tweede thema betreft energieneutrale gebouwen, en het derde Smart Technology. Dat alles speelde twee jaar geleden aanmerkelijk minder. Als je nu beziet hoe wij van oudsher gewend waren de VSK in te richten – een hal Verwarming, een hal Koudetechniek, een hal Regeltechniek en een hal Sanitair – dan springen die nieuwe thematieken er niet meteen uit. Maar de bezoekersdoelgroepen vragen er wél om.”

Dat heeft de VSK aan het denken gezet over het contentprogramma. Schilte: “Wat bieden wij onze bezoeker en hoe kan dat beter. Op basis van ons onderzoek zijn we aan de slag gegaan ons programma hierop af te stemmen en zijn we ook met de exposanten in gesprek gegaan. We hebben hen op het hart gedrukt dat dit de thematieken zijn waarmee ze straks met een antwoord moeten komen, zodat de bezoeker aan het eind van de dag met een goed gevoel naar huis gaat omdat hij iets heeft geleerd.”

Gasloos
Hoe de exposanten omgaan met ingrijpende trends zoals gasloos wonen, daarnaar is Schilte ook heel benieuwd. “We vragen ze om hun visie te geven hoe zij op die ontwikkeling inspelen. Een van mijn ambities is om een forum te vormen met een aantal van de betrokken partijen, tenslotte hebben we ze tijdens VSK allemaal bij elkaar. Wat is bijvoorbeeld de rol van de warmtepomp en welke andere oplossingen zijn er? Het zijn allemaal sterk ambitieuze bedrijven en ik verwacht dat zij met een krachtige reactie zullen komen.

Relevant voor iedereen
Uit de vele gesprekken met potentiële bezoekers kwam ook naar voren dat een bezoek aan VSK meerdere invalshoeken kent. Schilte noemt het voorbeeld van een directeur van een installatiebedrijf die twee dagen naar de beurs komt: één dag met personeel voor een dagje uit, een rondje over de beurs en aan het einde van de dag een gezellig pilsje en dan met een goed gevoel naar huis. De tweede dag komt hij alleen, dan gaat hij leveranciers af, komt dan veel meer om zaken te doen, inkoopcontacten te bespreken. “Er zijn dus duidelijk meerdere behoeften”, concludeert Schilte, “en als VSK moet je dus proberen zo compleet mogelijk te zijn – voor iedereen relevant.”

Contrast
De observatie van Schilte voert ons verder naar de doorgewinterde installateur die jarenlang zijn business heeft gedraaid. Zeker aan het begin van het stookseizoen was er vaak voldoende werk. Maar als deze installateur apparatuur-anno-nu moet gaan installeren, met steeds meer smart componenten; steeds slimmere zaken, ook steeds vaker connected (neem de badkamer, waar je straks alles met een app kunt aansturen), dan heeft hij best wat te leren.

En er komt ook een nieuwe generatie aan die digital-proof is, die gewend is om daarmee te werken, een generatie ook die zich bewust is van de rol van de W-installateur in de keten, een rol die bijvoorbeeld bij renovatie steeds belangrijker wordt. Schilte: “Dat maakt dat we onze campagne hebben ingestoken op ‘ons vak wordt steeds slimmer, blijf scherp met de VSK’. Want het is aanhaken of afhaken. Het vakgebied verandert, en daarom moet je naar de VSK komen – om aan het einde van de dag slimmer naar huis te gaan.”

Beleving
Uit eerder onderzoek kwam ook naar voren dat de laatste editie te weinig gepaard ging met de beleving van een dagje uit. Schilte: “Natuurlijk, het is een vakbeurs. Men komt voor innovatie, voor productontwikkeling en informatie. Maar de bezoeker wil de producten en toepassingen ook voelen en beleven. Een belangrijke conclusie is dat we de vorige editie te veel op de harde informatie-component was gericht, terwijl de VSK vooral is bestemd voor (uitvoerende) installateurs.

Die willen producten in werking zien, kunnen aanraken, wedstrijdjes tegen elkaar spelen bijvoorbeeld wie het snelst een ketel in en uit elkaar heeft. Met de exposanten hebben we daar te weinig vorm aan gegeven. Toon die innovaties met goede content eromheen en biedt daarnaast de gelegenheid om eraan te zitten en te sleutelen en te vergelijken, dan ontstaat er voor de installateur een andere dynamiek op zo’n dag.”

Schilte: “Uiteraard daagt de vraag naar beleving ons ook uit om dingen anders te doen en andere dingen te doen. Op dit moment wil ik daar nog niet te veel over in detail treden, maar er wordt hard gewerkt aan diverse initiatieven. Meer dan andere jaren bieden we ruimte aan presentatie van nieuws en informatie op een toegankelijke wijze. We werken onder andere samen met een partner aan de ontwikkeling van een app, waar behalve informatie ook ruimte is voor ‘leuk’ en is het de bedoeling een Nieuws Café op te tuigen.”

Schilt: “En natuurlijk, de dag mag ook best mag worden afgesloten met wat entertainment, een drankje, een beetje leuke muziek… Daarom is besloten naast de beurshallen een Entertain-tent neer te zetten waar bezoekers iets kunnen eten, samen een biertje kunnen drinken, waar in de middag muziek zal zijn, en waar vanuit ook een aantal activiteiten wordt georganiseerd.”

Andere opzet en plattegrond
Schilte: “Operationeel hebben we ook wat zaken aangepast. De vorige editie van de VSK waren er zes hallen in gebruik. Daarvan waren er netto vier, vijf echt in bedrijf. Als je dan rekent dat er vijfendertig à veertigduizend bezoekers door die zes hallen lopen, dan is de bezoekersdichtheid relatief bescheiden. Nu sluiten we een hal (hal 12) en hebben we gekozen voor het plaatsen van een extra Entertain-tent op het buitenterrein. Hierdoor creëren we een andere dynamiek. Onze bezoekers worden over een kleiner oppervlak verdeeld, zonder dat het ten koste gaat van het aanbod. En, anders dan voorgaande editie zijn er weer drie ingangen. Op deze manier hopen we een andere dynamiek te brengen, met behoud van aanbod. Onder de streep gaan we er zo op vooruit: minder beursvloer resulteert hier netto in meer aanbod.”

“We zijn op een aantal fronten echt aan het vernieuwen”, besluit Schilte. En ook, vergeet niet dat het economisch allemaal weer beter gaat. Dat zorgt toch voor een andere stemming dan twee jaar geleden. Je merkt dat er weer handel is. Afgelopen februari op de Bouwbeurs was de sfeer echt optimistischer dan de jaren daarvoor. Klanten waren weer blij om daar te staan omdat er weer veel leads werden geschreven. Dat verwachten wij ook voor de komende VSK.”

VSK 2018
De VSK 2018 is van 6 tot en met 9 februari 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht. Meer informatie: www.vsk.nl

Reageer op dit artikel