nieuws

Verbruik warmtepomp in Radar-reportage niet representatief

Bronnen

Een reportage in de Radar-uitzending van 18 november met de titel ‘Maandlasten warmte-koudeopslag extreem hoog’ was onder meer gebaseerd op uitlatingen van een bewoner uit de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep in Diemen. Zijn warmtepomp verbruikt 5.000 kWh per jaar. Dat verbruik blijkt twee keer zo hoog te zijn als het gemiddelde van alle warmtepompen in zijn wijk, en die zijn aangesloten op dezelfde collectieve wko-bron.

Verbruik warmtepomp in Radar-reportage niet representatief

Op verzoek van Vakblad Warmtepompen heeft Eneco informatie geleverd over het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de warmtepompen in de wijk Plantage de Sniep. Het gaat om de huizen die zijn aangesloten op dezelfde wko als bewoner Gijs, die in Radar aan het woord kwam. Volgen de energieleverancier ligt het gemiddelde verbruik op 2.650 kWh. Dat is bijna de helft van het verbruik van Gijs. Bij 88 procent van de huizen ligt  het gebruik onder de 3.500 kWh en bij slechts 2,7 procent komt het boven de 4.500 kWh uit. Ook dat laat zien dat het verbruik van 5.000 kWh van de warmtepomp van Gijs uitzonderlijk hoog is.

Elektrisch bijverwarmen

Dat het verbruik zo hoog is zou volgens Eneco kunnen komen door elektrisch bijverwarmen. Dat het komt door een lage temperatuur van de wko-bron lijkt uitgesloten. Dan zou het energieverbruik van de andere aangesloten warmtepompen ook hoog moeten zijn. Verder laat een grafiek van Eneco zien dat de gemiddelde aanvoertemperatuur van het wko-bronnet in de Sniep dit jaar rond de 13 ᵒC schommelde.

Aanvoertemperatuur wko-bronnet Plantage de Sniep (januari-november 2019).

Huur warmtepomp

De tarieven in Plantage de Sniep (klik op het beeld voor een grotere versie).

Gijs vertelde dat de vastrechtkosten op 1000 euro per jaar liggen. Op basis van gegevens over vastrecht en huurkosten in die wijk, die Eneco ons verstrekte, mogen we ervan uitgaan dat hij de vaste kosten bedoelt. De huur van de warmtepomp kost 373 euro per jaar (hierover hoeft geen BTW afgedragen te worden) en de  vastrechtkosten per jaar voor de levering van bronwater liggen op 685 euro voor de grotere en 522 euro voor de kleinere woningen, inclusief BTW. In het geval van de grotere woning liggen de totale vaste kosten op 1058 euro. Dat komt grofweg overeen met het bedrag dat Gijs zegt te betalen.

Totale bedragen vastrecht en elektriciteit

Voor de 5.000 kWh betaalde hij naar eigen zeggen ook 1.000 euro. Het totale bedrag voor vastrecht en elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is 2.000 euro. Met de  prijs voor een kWh van Gijs (20 eurocent) zal een gemiddelde buurtbewoner op een bedrag van 530 euro voor elektra uitkomen. De totale kosten zijn 1.425 euro voor een kleinere en 1.588 euro voor een grotere woning. In beide gevallen liggen die kosten ruim onder die van Gijs. We hebben hem benaderd voor commentaar, maar hij heeft tot dusver niet gereageerd.

Elektriciteitsverbruik warmtepompen aangesloten op de wko in Plantage de Sniep.

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel