nieuws

‘Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bronnen

Open bronsystemen kunnen ervoor zorgen dat het energiegebruik van grote gebouwen drastisch wordt verlaagd. Open bronnen of wko’s, in internationaal verband meestal Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) genoemd, zijn in Nederland erg populair, al neemt hun aantal de laatste jaren wel af. Het gevolg van die populariteit is dat de Nederlandse bodem op sommige plaatsen ‘vol’ begint te raken. Marc Jaxa-Rozen, onderzoeker aan de TU Delft, is onlangs gepromoveerd op dit onderwerp.

‘Grote wko’s kunnen veel beter worden gepland’

Bij een wko of ATES wordt in een grondwaterreservoir in een bodemlaag overschotwarmte opgeslagen in de zomer, zodat deze in de winter kan worden gebruikt om met tussenkomst van een warmtepomp een gebouw van warmte te voorzien. Andersom wordt het systeem in de zomer gebruikt om hetzelfde gebouw te koelen.

Krapte in de bodem

Bijna een op de tien nieuwe grote gebouwen in Nederland wordt verwarmd en gekoeld middels een ATES, en het gevolg daarvan is dat de ruimte voor nieuwe bodemsystemen krap begint te worden, met name in de randstad. Als systemen te dicht bij elkaar zijn aangelegd, ontstaat het risico op thermische kortsluiting waarbij de bronnen elkaar beïnvloeden. “Dus houden de bouwers een (veel te) grote veiligheidsmarge aan, wat ten koste gaat van de beschikbare ruimte”, aldus Jaxa-Rozen op de aankondigingspagina van zijn promotie aan de TU.

Slimme controlesystemen

In zijn proefschrift ‘Methods for simulation, planning, and operation of Aquifer Thermal Energy Storage under deep uncertainty’ stelt Jaxa-Rozen een systeem voor dat – bijvoorbeeld middels tijdelijke vergunningen – tot betere coördinatie met betrekking tot de locaties van ATES-systemen leidt. Daarnaast kunnen slimme controlesystemen worden ontwikkeld die ondergrondse waterstromen op elkaar afstemmen en informatie tussen ATES-systemen uitwisselen. Uit simulatie van de situatie in het centrum van Utrecht zou blijken dat de dichtheid van ATES-systemen daarmee met 40 procent kan toenemen.

Bron: TU Delft

> Leestip: Afgelopen jaar is de WKOtool, een hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie, overgedragen aan RVO.nl.

> Leestip: Thijs Meulen (Technische Universiteit Eindhoven) won onlangs de WKO Duurzaamheid Award 2018.

Reageer op dit artikel