nieuws

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bronnen

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko).

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Bij ondiepe bodemenergie worden warmte en koude uit de ondergrond (< 500 meter) gewonnen om – doorgaans met tussenkomst van een warmtepompinstallatie – woningen, kantoren, kassen en bedrijfshallen te verwarmen of te koelen. Volgens de overheid kan hiermee tot 80 procent op het energiegebruik worden bespaard, ten opzichte van traditionele energiesystemen. De WKOtool geeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van bodemenergie als gevolg van bijvoorbeeld drinkwaterwingebieden, archeologische vindplaatsen of bodemverontreiniging. Daarbij gaat het om zowel open als gesloten bodemenergiesystemen in heel Nederland.

Quick-scan

Rijkswaterstaat ontwikkelde de WKOtool in nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en RVO.nl. Het doel van de tool is volgens Rijkswaterstaat om belemmeringen voor het gebruik van wko weg te nemen en verantwoord gebruik van de bodem te stimuleren. Daarmee sluit de WKOtool aan bij de doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma Warmte-koude opslag (SWKO) dat een kleine tien jaar geleden door de genoemde partners werd opgericht.
De tool levert snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor ondiepe bodemenergie. Omdat het hierbij om een ‘quick-scan’ gaat is het geen hulpmiddel voor officiële vergunningaanvragen, haalbaarheidsstudies of ontwerpstudies. Behalve een snel overzicht biedt de WKOtool ook ‘Sterprojecten’, oftewel succesvolle bodemenergieprojecten die al zijn gerealiseerd.

De WKOtool is gratis en zonder registratie toegankelijk via deze website.

> Later deze week wordt de WKO Duurzaamheid Award 2018 uitgereikt.

> Leestip: In Heemstede is deze week gestart met de bouw van een energieneutrale wijk waarvan de woningen worden verwarmd en gekoeld middels een wko met individuele warmtepompen.

Reageer op dit artikel