nieuws

Potentie voor thermische energie uit water ‘groter dan gedacht’

Bronnen

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving.

Potentie voor thermische energie uit water ‘groter dan gedacht’

Bij aquathermie wordt thermische energie uit water (oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater) via een warmtewisselaar overgedragen en vervolgens getransporteerd naar een warmtepomp. Feitelijk is aquathermie een wko-variant waarbij niet de bodem, maar water als bron voor warmte en koeling fungeert. Uit het onlangs verschenen rapport ‘Nationaal potentieel van aquathermie’ blijkt dat deze techniek in Nederland een enorm potentieel heeft.

Oppervlaktewater meeste potentie

“Thermische energie uit oppervlaktewater heeft een potentieel van ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving. Dat is meer dan inschattingen uit eerdere studies”, aldus Peter Struik van Rijkswaterstaat. Naast oppervlaktewater heeft ook afvalwater  in Nederland een grote thermische potentie, met een economisch potentieel van circa 56 PJ. Thermische energie uit drinkwater heeft een beperkter technisch potentieel van circa 4-6 PJ, wat vooral lokaal heel interessant kan zijn. De potenties van de verschillende vormen van aquathermie zijn niet bij elkaar op te tellen, omdat ze deels overlappen. Aanvullende analyses zijn nodig om het exacte gezamenlijk potentieel te bepalen.

Te weinig aandacht

Volgens Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen is het jammer dat aquathermie nog onbekend lijkt: “Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In de Nederlandse delta is veel oppervlaktewater beschikbaar dat in de zomer opwarmt en in de winter afkoelt. Deze warmte en koude kan aan het oppervlaktewater worden onttrokken om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen.”

Aardgasvrije wijken

De waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen deze duurzame energiebron aan gemeenten of woningcorporaties ter beschikking stellen als alternatief voor aardgas, stelt de Unie van Waterschappen verder in een persbericht: ‘Juist voor de Warmtetransitieplannen die gemeenten uiterlijk in 2021 moeten opstellen lijkt het belangrijk aquathermie als bron goed te ontsluiten. Er is veel bebouwing met water in de buurt en het heeft weinig ruimtelijke impact’. De unie wijst daarbij naar enkele succesvolle voorbeelden waarbij aquathermie wordt ingezet om wijken aardgasvrij te maken. Zo kregen de gemeenten Katwijk en Drimmelen vorige week een rijkssubsidie voor de realisatie van dergelijke projecten.
Het rapport ‘Nationaal potentieel van aquathermie’ is in opdracht van STOWA (kenniscentrum voor de Waterschappen), de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat opgesteld door onderzoeksbureaus CE Delft en Deltares. Het rapport kan hier worden gedownload.

> Leestip: Volgens Steven Lobregt is de energiewet een obstakel bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Nederlands Warmtepomp Congres 2018
Op 10 oktober aanstaande organiseren Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) het Nederlands Warmtepomp Congres. Hier wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de energietransitie en de rol die warmtepompen erin spelen. Het programma en informatie over de manier van inschrijven voor dit congres is te vinden op www.nederlandswarmtepompcongres.nl
Reageer op dit artikel