nieuws

Onderzoek: 80 procent wko’s functioneert ‘als verwacht’ of ‘optimaal’

Bronnen

Onderzoek: 80 procent wko’s functioneert ‘als verwacht’ of ‘optimaal’

Omgevingsdienst Haaglanden analyseerde en beoordeelde 42 bodemenergiesystemen in haar beheersgebied. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de wko’s ‘optimaal’ funtioneert, en 60 procent ‘als verwacht’. De overige 20 procent krijgt de aanduiding ‘ondermaats’.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) onderzocht 33 installaties bij kantoren en 9 installaties bij glastuinbouwbedrijven. De dienst kreeg daarbij hulp van externe consultants. Er is gekeken de werking van het hele bodemenergiesysteem. Bij 80 procent van de in totaal 42 onderzochte bodemenergiesystemen bleek sprake van energiebesparing ten opzichte van andere klimaatsystemen. Dit is een flinke verbetering in vergelijking met de uitkomst van eerdere onderzoeken.

Aandacht voor beheer

Toch kan de energiebesparing bij de meeste wko-systemen verder verbeteren als er meer aandacht is voor het beheer. Bij 60 procent van de bekeken systemen blijkt daar te weinig aandacht voor. De onderzoekers stellen dat gebruikers of beheerders vaak onvoldoende technische kennis hebben; daardoor overzien ze niet of de installatie optimaal functioneert en mist de eindgebruiker die de energierekening betaalt een stimulans om maatregelen te treffen. Het gaat eindgebruikers meestal om het klimaatcomfort en het voorkomen van storingen; energiegebruik is voor hen van ondergeschikt belang, zo stelt ODH.

Kleine investering

Met de juiste aandacht en een kleine investering kunnen eindgebruikers bodemenergiesystemen eenvoudig laten verbeteren. Installaties die in dit onderzoek van ODH slecht functioneren hebben vaak een complexere aanpak nodig. Deze systemen zijn echter niet in detail geanalyseerd; er is daarom geen veel voorkomende oorzaak vastgesteld voor het slecht functioneren.

Groot potentieel

Verbeteringen aan gemiddeld of slecht functionerende klimaatinstallaties met een wko kunnen grote voordelen opleveren. Ze maken de gebouwde omgeving duurzamer, wat nodig is om energiedoelstellingen te behalen. Het stilzetten van niet-optimaal functionerende wko-installaties is vernietiging van besparingspotentieel, en daarmee ook kapitaalvernietiging, zo stelt ODH.

Het onderzoelsrapport van ODH staat hier online.

Bron: RVO.nl

Reageer op dit artikel