nieuws

‘Versnellingstafel bodemenergie en geothermie’ van start

Bronnen

‘Versnellingstafel bodemenergie en geothermie’ van start

Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats van de ‘Versnellingstafel bodemenergie en geothermie’. Met de Versnellingstafels – naast die voor bodemenergie zijn er nog vijf – moet de energietransitie worden versneld door concrete projecten op te zetten.

Naast het opzetten van concrete projecten worden bij de Versnellingstafels ook zaken besproken die er direct betrekking op hebben, zoals marktbewustzijn, ketenpartners in de installatie- en vastgoedsector en financiering. Door deze aspecten onderling te coördineren kan er efficiënter worden gehandeld bij de opzet van projecten. De eerste deelnemers aan de ‘Versnellingstafel bodemenergie en geothermie’ komen uit de sector, overheid, duurzame bouw en financiering. Ook branchevereniging BodemenergieNL behoort tot de partners.

Bodemenergie: marktkansen voor installateurs

Bodemenergie (wko’s) vormt een onmisbare schakel in de door de Versnellingstafels gestimuleerde energietransitie. Met warmte- en koudeopslag kan forse energiebesparing worden bereikt, en bovenal worden gebouwen die gebruikmaken van een wko met warmtepomp niet langer fossiel verwarmd (en gekoeld), maar met behulp van – duurzaam opgewekte – elektrische hulpenergie. Behalve kansen voor het klimaatbeleid biedt bodemenergie echter ook kansen voor installateurs. Door zich op de aanleg van wko-installaties te richten, creëert deze beroepsgroep marktkansen voor zichzelf. Over het algemeen levert bodemenergie een interessante business case op: enerzijds duurzaam, en anderzijds ook bedrijfseconomisch interessant.

Congres ‘Ken de wetten, pak je kansen’

Op 24 november organiseren vakblad RCC K&L en de KNVvK het congres het congres ‘Ken de wetten, pak je kansen’. Tijdens dit congres, dat plaatsvindt in Arnhem, geeft Frank Agterberg, voorzitter van BodemenergieNL, een presentatie waarin hij ingaat op de kansen van bodemenergie voor installateurs. Hoe kunnen ze op de trend voor verduurzaming middels wko’s inspringen? Kortom: hoe kun je als installateur ‘scoren’ met bodemenergie? Op deze en tal van andere vragen wordt tijdens het congres antwoord gegeven. Daarbij wordt ook volop ingegaan op wet- en regelgeving waar installateurs mee hebben te maken.
Meer informatie over het congresprogramma, de locatie en de manier van inschrijven leest u op de congreswebsite.

Reageer op dit artikel