nieuws

Infraroodverwarming: duurder dan een warmtepomp

Afgifte

Wie over wil stappen naar all-electric verwarming is niet per definitie aangewezen op een warmtepomp of stadsverwarming. Steeds vaker duiken leveranciers op die infraroodverwarming als duurzaam en betaalbaar alternatief presenteren. Daarbij worden vaak argumenten genoemd die aantoonbaar onjuist zijn, blijkt uit een onderzoeksartikel op de website van Gawalo.

Infraroodverwarming: duurder dan een warmtepomp

Leveranciers van infraroodverwarming (IR) schermen bij hun producten vaak met termen als ‘energiezuinig’, ‘comfortabel’, ‘esthetisch verantwoord’ en ‘CO2-neutraal’. Wie daar met een kritische blik naar kijkt, ziet dat het soms te mooi is om waar te zijn, is in het artikel op Gawalo te lezen.

Wat is infraroodverwarming?

Alles straalt elektromagnetische straling uit, en als het uitstralende lichaam niet warmer is dan 1.000 °C wordt over ‘infrarood’ gesproken. Bij woningverwarming met deze straling kunnen verschillende afgiftesystemen worden toegepast, zoals warmwaterradiatoren, convectoren, vloer- en/of wandverwarming, en elektrische infraroodpanelen. Het zijn systemen die IR-straling afgeven en tegelijkertijd de lucht verwarmen die langs het afgiftesysteem stroomt. Dit laatste wordt convectie genoemd, en voor het te bereiken comfort is de balans tussen straling en convectie een factor.

Veel meer stroomgebruik dan warmtepomp

In het artikel op Gawalo worden verschillende claims van IR-leveranciers ‘gefileerd’. Een van de belangrijkste punten betreft ‘het kostenverhaal’. Infraroodverwarming wordt vaak geprezen als een techniek die veel goedkoper is een warmtepomp met vloerverwarming of laagtemperatuurradiatoren. Qua ‘initiële’ investering klopt dat, ook al omdat IR-verwarming simpeler en (dus) goedkoper is te installeren. Daar staan echter veel hogere doorlopende kosten tegenover. IR-panelen hebben een COP van slechts 1 en gebruiken dus vaak vier – of meer – keer zoveel elektriciteit als een lucht/water-warmtepomp. De Total Cost of Ownership van IR-verwarming is daardoor veelal hoger dan die van een warmtepomp. Dit bleek vorig jaar ook uit een DWA-notitie waarin de kosten van verschillende verwarmingsmethoden werden vergeleken.

Dekking met PV-panelen?

Sommige leveranciers reageren hierop met de bewering dat het energiegebruik van IR-panelen kan worden gedekt met pv-panelen, maar ook dit klopt niet helemaal. PV-panelen leveren immers de laagste opbrengst in periodes waarin van IR-panelen juist het grootste vermogen wordt gevraagd. Bovendien is het energetisch niet erg efficiënt om elektrische energie (uit pv) 1-op-1 om te zetten in warmte. Gezien de beperkte ruimte die er is voor het plaatsen van PV-panelen kan de stroom die ermee wordt opgewekt beter worden ingezet voor elektrische huishoudelijke apparatuur, of voor het laden van een elektrische auto.

‘Rationele afweging lijdt onder apekool’

IR-verwarming heeft zeker niet alleen maar nadelen. Zo reageren IR-panelen veel ‘sneller’ dan vloerverwarming met een warmtepomp, en in sommige situaties kan een IR-paneel wel degelijk uitkomst bieden – bijvoorbeeld voor incidentele bijverwarming. Over het algemeen wordt toepassing ervan echter veel te rooskleurig voorgesteld. “Het is jammer dat een rationele afweging over de toepassing van elektrische IR-panelen lijdt onder apekool die door sommige leveranciers wordt verspreid”, aldus luidt de conclusie van Gawalo.

Het volledige artikel met alle afwegingen is te lezen op de website van Gawalo.

Reageer op dit artikel