artikel

6 tips voor optimale vloerverwarming

Afgifte

Vloerverwarming biedt verschillende voordelen, mits aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan en het systeem goed is aangelegd. We geven zes tips om tot optimale vloerverwarmingssystemen te komen.

Tekst: Ferdinand Pronk

6 tips voor optimale vloerverwarming

Tip 1: Isolatie
Bestaande woningen zijn niet zonder meer geschikt voor vloerverwarming. Ze moeten eerst goed worden geïsoleerd. Met name bij woningen van voor 1970 is dit vaak een forse ingreep. Ook ruimtegebrek kan bij bestaande woningen een rol spelen: vloerverwarmingssystemen verhogen de vloer, en dat past niet altijd. Leidingen infrezen kan een oplossing zijn, net als het toepassen van dunne capillaire systemen. Soms kan de vloer van onderaf, in de kruipruimte, worden geïsoleerd.

Tip 2: Maximale weerstand
Vloerverwarming heeft esthetische voordelen ten opzichte van radiatoren: de vloerruimte kan vrij worden ingedeeld. Hoogpolig tapijt is niet aan te bevelen, maar verder is er een ruime keuze aan geschikte vloerbedekking. Over het algemeen wordt 0,1 m²·K/W als maximale weerstand aangehouden. Fabrikanten hebben hierover informatie beschikbaar.

Tip 3: Goedkoop of duurkoop?
Het systeem dat op de lange termijn het goedkoopst is, heeft niet altijd de laagste aanschafprijs. Let in dat kader op de kwaliteit van het systeem, en op de garantieperiode. De garantie op slangen varieert bijvoorbeeld van enkele jaren tot vijftig jaar. Ook het energieverbruik kan sterk verschillen. Omgerekend over de levensduur van de installatie kan dat veel schelen in de exploitatiekosten. Let er in het kader van kosten ook op dat temperatuurregeling per ruimte wenselijk is (en verplicht als de vloerverwarming het hoofdverwarmingssysteem is).

Passieve koeling
Vloerverwarming en een warmtepomp vormen een ideaal duo. Het vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, en die worden door de warmtepomp geleverd. Daardoor heeft het systeem een hoog rendement, met name bij een watergedragen warmtepomp. Bovendien is vloerverwarming in combinatie met een watergedragen warmtepompsysteem bruikbaar als passief, bijna gratis koelsysteem. Daarbij is een temperatuurverlaging van zo’n 4 graden mogelijk.


Tip 4: ‘Kleintje vloerverwarming’

‘Kleintje vloerverwarming en vloerkoeling’ van ISSO is een handig hulpmiddel voor installateurs die met vloerverwarming werken. In het document komen het volledige ontwerpproces – vanaf het begin tot en met de ingebruikname – en het onderhoud aan bod. Met het ‘Kleintje’ kan aan de hand van gedetailleerde berekeningen de uitvoering van het vloerverwarmingssysteem worden bepaald. Veel installateurs kiezen echter voor een meer globale benadering: ze leggen de verwarmingsbuis in de woonkamer, keuken en badkamer met een tussenruimte van 10 cm. In slaapkamers wordt dan afhankelijk van het gebruik voor een tussenruimte van 15 tot 20 cm gekozen.

Tip 5: Kennis is cruciaal
Voor installateurs is goede kennis van cruciaal belang. Zorg dus voor een goede opleiding van vakmensen. Op dit moment wordt de massale installatie van warmtepompen en vloerverwarmingssystemen geremd door het te beperkte aantal ‘handen’. Kortom: wie wel over de juiste mankracht beschikt, kan kansen benutten. Onlangs zijn zeven nieuwe opleidingscentra voor warmtepompen gestart, die de komende vijf jaar zesduizend warmtepompmonteurs moeten opleiden.

Tip 6: Informeer de eindgebruiker
Geef goede informatie aan de klant. Warmtepompen en vloerverwarming zijn voor veel consumenten iets nieuws. Ze hebben daarom behoefte aan goede informatie. Dat geldt zowel bij de keuze van het systeem (is mijn huis geschikt, wat kan ik op de vloer leggen, hoe lang duurt de aanleg?) als bij het gebruik. Leg dus uit hoe de verwarming moet worden ingesteld, vertel of bediening middels een app mogelijk is, en hoe eindgebruikers de meest eenvoudige storingen zelf kunnen oplossen.

Lees meer over vloer- en wandverwarming:

Reageer op dit artikel