'Bodemenergie heeft vaak hoger maatschappelijk rendement dan luchtwarmtepomp'

Als alle mogelijke kosten en baten worden afgewogen, heeft een bodemenergiesysteem bij de meeste gebouwtypen een hoger maatschappelijk rendement dan een al dan niet hybride lucht/water-warmtepomp. Dat is de conclusie uit onderzoek van adviesbureau CE Delft. Alleen bij nieuwbouwwoningen 'wint' de lucht/water-warmtepomp deze vergelijking.