12 miljard euro subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energie

Voor de stimulering van hernieuwbare energie-projecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar 6 miljard euro beschikbaar via de SDE+ regeling. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren.

Dit vind je misschien ook interessant