Routekaart: aanvullend beleid voor verduurzaming 2,3 miljoen woningen nodig

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft de Routekaart Woningen gepubliceerd waarin de ‘Paris Proof’-ambitie centraal staat. Volgens die ambitie moet in de bestaande woningvoorraad 66 procent energie worden bespaard om de in het Klimaatakkoord vastgelegde CO₂-doelstellingen voor 2030 te realiseren. De routekaart geeft aan voor 2,3 miljoen woningen in Nederland aanvullend beleid en investeringen nodig zijn om ze afdoende te kunnen verduurzamen.