TNO gaat onderzoek doen naar 'overall' milieu-effect warmtepompen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft TNO gevraagd te onderzoeken of er gevallen zijn waarbij een warmtepomp - bijvoorbeeld in hybride opstelling - geen positief effect op het milieu heeft. In zo'n geval zou het energetisch voordeel van de installatie niet opwegen tegen de hogere milieubelasting waarmee binnenkort moet worden gerekend.