Enquête: 'hoe ziet u de toekomst van warmte ?'

De warmtesector staat voor grote uitdagingen. Denk daarbij aan de uitfasering van aardgas in Nederland en de verduurzaming van warmtebronnen, maar ook aan de voortdurende dialoog met eindgebruikers, politiek en beleidsmakers over de manier waarop aan de doelstellingen kan worden voldaan.

Het is belangrijk voor de warmtesector om meningen en standpunten van betrokkenen en afnemers te kennen. Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend hebben daarom een enquête opgezet, waarvan de uitkomsten volgens de organisatoren ‘belangrijk zijn voor het creëren van een basis voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige en duurzame transitiestrategie’.
De analyse van de resultaten wordt uitgevoerd door Good!, dat onder andere het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport en het Nationaal LED Trendrapport verzorgt.

Doelgroep en omvang van het onderzoek

De enquête is bedoeld om te worden ingevuld door mensen die vanuit hun professie en/of belangstelling de ontwikkelingen in de warmtesector volgen. Hij omvat 16 vragen, en het invullen ervan kost ongeveer 6 minuten. De onderzoeksgegevens worden anoniem behandeld en alleen gebundeld gepresenteerd; namen van organisaties waar deelnemers bij zijn betrokken komen nergens terug in de publicatie van de resultaten.
De sluitingstijd van de enquête is 13 februari aanstaande, om 12.00 uur.

De link naar de enquête vindt u hier.