Amersfoort stopt met aardgas

Amersfoort wordt een aardgasvrije stad. En dat heeft gevolgen voor alle woningen in de stad. Iedere wijk of buurt is straks aan de beurt om het aardgasnet te vervangen door een duurzaam alternatief. Per wijk of buurt wordt hier een plan voor gemaakt.