Gelijkwaardigheidsverklaring collectieve warmtepomp is ‘doorbraak’

Met de SWP-warmtepomp kan bij een wooncomplex de collectieve cv-ketel zonder grote aanpassingen aan het aangiftesysteem worden vervangen door een hogetemperatuurwarmtepomp. Onlangs is aan deze warmtepomp een gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming, zodat hij kan worden vergeleken met een verwarmingssysteem met cv-ketels. Het consortium dat de warmtepomp heeft ontwikkeld, spreekt van ‘een doorbraak’.