Onderzoekers ontwikkelen airconditioner met vast koudemiddel

De wereldwijde groei van het aantal airconditioners versterkt het broeikaseffect, mede doordat vrijwel alle airco's zijn gevuld met een broeikasgas als koudemiddel. Als alternatief voor dat laatste wordt ingezet op de toepassing van laag-GWP-koudemiddelen zoals propaan. Onderzoekers van de Universiteit van Harvard ontwikkelen een ander alternatief: een airco die op koudemiddel werkt dat een vaste vorm heeft en dus niet kan lekken.