SCOP als betrouwbare indicator van jaarrendement warmtepompen

Niet de COP, maar de SCOP geeft een goed beeld van de prestaties van een warmtepomp. Vooral bij lucht/water-warmtepompen is het gemiddelde van het stookseizoen een belangrijke indicatie. Dit omdat de brontemperatuur minder stabiel is dan bij een bodemwarmtepomp. Hoe komt de SCOP eigenlijk tot stand?