VRV/VRF: misverstanden en toekomstverwachtingen

De F-gassenverordening zou er volgens sommigen toe kunnen leiden dat VRV/VRF-systemen een onwisse toekomst tegemoet zien. Deze systemen zijn immers 'afhankelijk' van R410A, een koudemiddel dat steeds duurder wordt en wellicht nog weleens wordt uitgefaseerd. Volgens VRF/VRV-leveranciers gaat het om spookverhalen of misverstanden. Ze hebben alle vertrouwen in de toekomst, en recente normaanpassingen geven onder bepaalde voorwaarden ruimte aan R32 als koudemiddelalternatief.