Kabinetsbesluit: hybride warmtepomp wordt de nieuwe standaard

Vandaag kondigt het kabinet aan dat woningeigenaren vanaf 2026 bij vervanging van hun cv-ketel verplicht moeten overstappen op een duurzaam alternatief. Daarmee moet de hybride warmtepomp de ‘nieuwe standaard’ worden, al is uiteraard ook een full-electric warmtepomp of aansluiting op een warmtenet mogelijk.
Delen:

“De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog”, aldus Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. “Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is.”
De nieuwe regel wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Voor woningen die niet geschikt zijn of die op korte termijn op een alternatief voor aardgas worden aangesloten (zoals een warmtenet) komt er een uitzondering op deze regel.

Normering stelt eisen aan efficiëntie

De verplichte overstap op een (hybride) warmtepomp is het resultaat van nieuwe normering waar het kabinet aan werkt. Met deze normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie; feitelijk betekent dit dat bij vervanging van de huidige cv-ketel moet worden overgestapt op een duurzamer alternatief. In de aanloop naar 2026, als de nieuwe regel van kracht wordt, werkt het kabinet samen met Techniek Nederland (als vertegenwoordiger van de installatiebranche), en de Nederlandse Verwarmingsindustrie en Vereniging Warmtepompen (als vertegenwoordigers van fabrikanten).

Forse opschaling van productie

Techniek Nederland zet daarbij in op opleidingen voor warmtepompmonteurs en zij-instromers, en gaat monteurs ondersteunen met tools die bijvoorbeeld tonen of een woning geschikt is voor een (hybride) warmtepomp. Fabrikanten moeten investeren in een forse opschaling van de productie en zorgen voor meer trainingsfaciliteiten voor monteurs. Volgens het kabinet moeten hybride warmtepompen uiteindelijk eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer worden, zodat ze goedkoper worden en makkelijker zijn te installeren. Daarnaast worden kwaliteitseisen gesteld aan producten, installaties en vakmanschap.

Extra druk op de sector

Het besluit van het kabinet legt extra druk op een sector die toch al voor grote veranderingen staat. Zo staat binnen de EU de aanscherping van de F-gassenverordening op de agenda. De Europese Commissie heeft in dat kader een voorstel gepubliceerd dat erin kan resulteren dat de meest gebruikte koudemiddelen in warmtepompen (R410A en met name R32) over een paar jaar niet meer mogen worden toegepast in splitsystemen. Fabrikanten zullen in dat geval een groot deel van hun productlijnen moeten aanpassen en moeten overstappen op bijvoorbeeld propaan.

Lees hier meer over: Mogelijk verbod op R410A en R32 in split-warmtepompen en -airco’s