‘Corporaties worstelen met verduurzaming woningvoorraad’

Woningcorporaties vragen zich ernstig af hoe ze hun bestaande woning-voorraad moeten verduurzamen, zo blijkt uit onderzoek onder zestig corporaties. Door onzekerheid over technische oplossingen en onduidelijkheden op beleidsniveau heeft driekwart van de ondervraagde respondenten geen planning voor het gasarm of gasloos maken van de woningvoorraad.