ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2022 gepubliceerd

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerder van de ISDE-subsidieregeling, heeft de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2022 gepubliceerd. Op de lijst staan de nieuwe subsidiebedragen die woningeigenaren binnenkort kunnen aanvragen voor installatie van een warmtepomp.

De nieuwe lijst telt 159 pagina’s met in totaal ongeveer 6.650 warmtepompen, waarbij elke type- en vermogensvariant een aparte vermelding heeft. Zoals eerder was aangekondigd, is het aan te vragen subsidiebedrag op 1 januari fors verhoogd. Tot die datum kon gemiddeld 20 procent van de investeringskosten van een warmtepomp worden gedekt door een ISDE-bijdrage; inmiddels is dat percentage opgeschroefd naar 30.

Oude en nieuwe subsidiebedragen

Woningeigenaren kunnen tot twaalf maanden na installatie van hun systeem subsidie aanvragen. Daarom staan in de ISDE-lijst voor 2022 bij elke warmtepomp twee bedragen vermeld: een bedrag dat kan worden aangevraagd voor warmtepompen met een installatiedatum vóór 1 januari, en een bedrag voor warmtepompen die op of na 1 januari zijn geïnstalleerd. Het verschil tussen deze bedragen zit dus in de net genoemde verhoging. Overigens kan geen subsidie worden aangevraagd als de warmtepomp wordt geplaatst in een nieuwbouwwoning waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend.

Drie willekeurige voorbeelden van oude (installatie voor 1/1) en nieuwe (installatie na 1/1) subsidiebedragen, voor verschillende typen warmtepompen en vermogens.

Aanvraagsysteem later geopend

Dit jaar wordt het ISDE-aanvraagsysteem later geopend dan gebruikelijk. Pas vanaf 24 januari kan een nieuw beroep op de regeling worden gedaan. In gevallen waarbij de latere openstelling ertoe leidt dat de net genoemde ‘twaalf-maanden’-grens wordt overschreden, geldt een uitstelregeling en kan de aanvraag nog worden ingediend tot 14 februari 2022.
De volledige ISDE-apparatenlijst 2022 is in te zien of te downloaden op de website van RVO.nl. Elders op die site is meer informatie te vinden over de manier waarop ISDE-subsidie kan worden aangevraagd.