Maximumtermijn regeling energie-innovaties verlengd tot 2030

Ook energie-innovaties die op langere termijn kosten besparen, kunnen nu ondersteuning krijgen via de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER). Minister Kamp van Economische Zaken heeft de termijn daarvan verlengd van 2023 naar 2030. Het gaat bijvoorbeeld om kansrijke innovaties op het gebied van warmte uit zonlicht, groen gas, getijdenenergie en wind op zee.

Dit vind je misschien ook interessant