Meet- en registratieplicht voor gesloten bodembronnen met individuele warmtepompen in appartementen

Individuele warmtepompen in appartementsgebouwen met gezamenlijke gesloten bodemcollectoren vallen onder strengere regelgeving. De wet verplicht gebouweigenaren om energiestromen in zo'n collectorveld te registreren en onbalans te herstellen. Gemeenten zouden er binnenkort weleens op kunnen gaan controleren en handhaven.Tekst: Richard Mooi