'Argument overheden tegen bodemenergie is oneigenlijk'

Volgens het CBS zijn in 2020 bijna 60.000 warmtepompen in Nederlandse woningen geïnstalleerd; 38 procent meer dan in 2019. Opvallend is de toename van 68 procent in het aantal bodemgebonden warmtepompen. Binnen die categorie is het aantal warmtepompen dat bij een open bodemenergiesysteem werd geplaatst zelfs verdrievoudigd. Volgens Frank Agterberg, voorzitter van Branchevereniging Bodemenergie is bodemenergie in Nederland goed in beeld, maar zijn overheden terughoudend. Hun argument ten aanzien van de risico's vindt Agterberg oneigenlijk.

Dit vind je misschien ook interessant