SDE+: zonne-energie krijgt steeds groter aandeel

Het aantal zonne-energieprojecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 bedoeld voor zonne-energie. Hiermee is het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd voor zonne-energie.

Dit vind je misschien ook interessant