Inspectiedienst constateert tekortkomingen bij aanleg bodemenergiesystemen

Bodemenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, maar bij verkeerde keuzes veroorzaken bronboringen een risico op milieuschade. Afgelopen week schetste de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de signaalrapportage 'Risico's bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen' vier problemen, met daarbij een aantal aanbevelingen om risico's te vermijden.Tekst: Bas Roestenberg