"Bodemenergie is een fundament onder de energietransitie"

Bodemenergie is letterlijk onzichtbaar, en onbekend maakt vaak onbemind. Dat is volledig onterecht, in de ogen van Frank Agterberg en Maarten Woudstra van de nieuwe koepel Bodemenergie Nederland. "Op bodemenergie kun je bouwen, letterlijk. Het is niet alleen een techniek die als fundament van het binnenklimaatsysteem onder een gebouw kan worden aangelegd. Het is ook het fundament onder de energietransitie."Tekst: Harmen Weijer